Кимпо их сургууль ба Кимпо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвийн

хамтын хүчээр 2009онд KTEP программыг эхлүүлсэн. 6сарын турш суралцах дээд зэрэглэлийн удирдлагын сургалтаар дамжуулан Кимпо хотын компаниудын CEO болон гол үүрэг бүхий 500гаруй компаны дарга ажилтангууд суралцан хоорондын холбоо хамтын ажиллагааны үр дүнгээрээ хотын хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулаад байна.